Agora MEDIA Agora MEDIA
Căutare [avansată]
go
//Reviste/PC Rev/decembrie 2008/Atelier 23 octombrie 2018
PC Rev
Librăria
Librăria Byblos
agora ON line
agora ON Line [din galerie...]
ianuarie 2009
TIC Biz
TIC Biz
nr.215, 10 decembrie 2008
CPR
Channel Partner România
dec.2008
NET Report
Net Report
nr.dec.2007

Versiune imprimantă
Trimite unui prieten

OpenOffice – Calc

Calc este programul de calcul tabelar al suitei OpenOffice. Odată cu apariţia ultimelor versiuni Calc a devenit un program foarte complet şi puternic. Diferenţele faţă de Excel (programul de calcul tabelar de la Microsoft) sunt tot mai mici, iar ele sunt acum vizibile mai mult în modul de abordare a unei probleme decât în performanţă. Şi cum şi în cazul programelor de calcul tabelar (de ce ar fi aici vreo diferenţă?) se păstrează proporţia 80-20 (altfel spus 80% din utilizatori folosesc - cel mult - 20% din facilităţile programului) putem spune fără a greşi că practic Calc poate înlocui cu succes programele comerciale (plătite). Poate singurul loc unde mai pot apărea probleme sunt anumite programe specializate care exportă datele într-o foaie de calcul tabelar şi caută nu aplicaţia implicită destinată acestui scop, ci un program anume (în speţă Excelul). Şi în acest caz tot mai mulţi dezvoltatori de aplicaţii lasă la latitudinea utilizatorului alegerea programului cu care să fie manipulate foile de calcul tabelar.
      Originea termenului spreadsheet vine de la tradiţionalele formulare (tabele) utilizate de contabili, formulare pe care aceştia răspândeau (spread) datele de calcul, financiare, de business etc.

OpenOffice – Calc
OpenOffice – Calc
Fereastra cu opţiunile de ştergere ale unei celule. Pentru a şterge tot conţinutul celulei/celulelor selectare bifăm opţiunea „Delete All”.

      Esenţa unei foi de calcul tabelar este că aceasta poate realiza calcule, funcţii, operaţii cu texte etc. cu elementele diverselor celule alese. O altă caracteristică importantă este că legătura relativă între diverse celule se păstrează indiferent dacă celulele (conţinutul lor) sunt mutate (fie că e vorba de toate - caz în care poziţia relativă a celulelor se păstrează - fie separat - cazul în care poziţia relativă a celulelor se modifică). Modificarea conţinutului unei celule duce la modificarea conţinutului tuturor celulelor cu care aceasta interacţionează în conformitate cu regula stabilită (aritmetică, logică, de manevrare a textelor etc.). Posibilităţile extrem de puternice de ordonare şi sortare fac utilizarea foilor de calcul tabelar la fel de utile în manevrarea numerelor, ca şi a textelor.
      Câteva exemple de utilizare a unei foi de calcul tabelar:
- calcule aritmetice elementare
- calculul unor investiţii sau bugete, evidenţa facturilor, evidenţa obiectelor de inventar, analize statistice sau de modelare numerică, agende telefonice, etichete etc.
- realizarea de grafice extrem de sugestive cu facilităţi puternice de editare (modificare) a acestora. Modificarea conţinutului celulelor duce automat la obţinerea unui nou grafic pe exact aceeaşi structură.
- posibilitatea de obţinere rapidă a unor variante de rezultat în funcţie de datele iniţiale introduse permitea realizarea scenariilor de tipul "ce se întâmplă dacă.".
      Şi exemplele pot continua. Limita este dată doar de imaginaţia utilizatorului.
      Deoarece mulţi utilizatori sunt de acum familiarizaţi cu modul de lucru al unei foi de calcul tabelar (de la Excel. :), şi pentru că nu vrem să vă plictisim cu lucruri cunoscute deja, vom insista doar acolo unde apar moduri diferite sau noi de abordare a problemelor.


  atelier
 office 
   OpenOffice – Calc
   Suita OpenOffice
 linux 
   Home networking cu Amahi
 reţele 
   Frunza
 poşta redacţiei 
   Soluţii
Home | Home | Home | Home | Home
Copyright © 1999-2009 Agora Media S.A.
IT TRENDS, Agora Technology Conferences - ATC, SolePAD, Agora News

Powered by
Dell PowerEdge servers